ข้อมูล


 

รายละเอียด

ประเภทสินค้า : 4PzB300

จำนวน : 24

โวลต์ : 48

ความจุ : 300

ประเภทสินค้า : 10PzB550

จำนวน : 24

โวลต์ : 48

ความจุ : 550

 

รูปภาพ