ตู้ชาร์จแบตเตอรี่

เฟสเดียว: 220-230-240-255V / 50-60Hz สามเฟส: 380-400-420 V / 50-60Hz

รายละเอียด