ปลั๊กแบตเตอรี่รถยก, รถฟอร์คลิฟท์

- ปลั๊กแบตเตอรี่ สำหรับรถนั่งขับ และยืนขับ - มือจับ สำหรับติดตั้งกับปลั๊กแบตเตอรี่ ถอด-เสียบแบตได้สะดวก

รายละเอียด